Agencja
detektywistyczna

EUREKKA

discreet

Zdobywanie danych, dowodów w sprawach cywilnych, poszukiwanie osób i mienia, sprawy karne, spadkowe, ustalenie autorów hejtu - to tylko niektóre z kompetencji naszych detektywów. 

Agencja korzysta z kontaktów nabytych przez lata zdobywania informacji. Specjalizuje się w sprawach delikatnych, często wymagających dalekich podróży. 

Przyjmuje też sprawy nietypowe, jak tworzenie drzewa genealogicznego rodziny rozsianej po całym świecie albo transport wrażliwych dokumentów na duże odległości. 

Sprawy rodzinne

01

Obserwacje

02

03

Poszukiwania

"Sprawa nie nadawała się do zgłoszenia policji.
Na szczęście oni zbadali ją bez uprzedzeń."

Andrzej N., sprawa fałszerstw majątkowych

Kontakt

e-mail : detektyw@eurekka.pl

Badanie

przestępstw

internetowych

04

tel: +48 602 680 612 

      +48 664 593 104

Usługa stanowi element oferty spółki

EUREKKA sp. z o. o.

www.eurekka.pl