Mistrz ceremonii
pogrzebowych

Świeckie ceremonie pogrzebowe pojawiły się w dobie Oświecenia, z końcem XVIII wieku. Dziś pogrzeby niereligijne lub mieszane stanowią w Polsce 7% ogólnych pochówków. I ten współczynnik rośnie. 

Zgodnie ze statystykami, już 7% ceremonii pogrzebowych w Polsce nie ma charakteru religijnego. Do wygłoszenia mowy pożegnalnej, do poprowadzenia ceremonii, przygotowania specjalnej internetowej strony kondolencyjnej, potrzebni są specjaliści. 

Mistrz ceremonii charakteryzować się musi przede wszystkim umiejętnościami retorycznymi, perfekcyjną znajomością języka i refleksem werbalnym. 

Mając taką osobę w spółce, proponujemy obsługę pogrzebów ateistycznych, bezwyznaniowych (tzw. humanistycznych) oraz mieszanych, podczas których nasz mówca współpracuje z duchownym danego wyznania i w odpowiedniej chwili wygłasza mowę. 

Scenariusz

Każda uroczystość pogrzebowa przebiega w sposób specyficzny. Jej scenariusz uzależniony jest od miejsca, okoliczności, pogody, czasu ale przede wszystkim – od życzenia rodziny zmarłego i ewentualnie Jego wizji, pozostawionej rodzinie. 

Mistrz prowadzi cały pogrzeb albo, jeśli taka jest wola rodziny, wygłasza jedynie odpowiednią mowę we wskazanej chwili. 

Prowadząc uroczystość, Mistrz Ceremonii dysponuje odpowiednim nagłośnieniem, rzutnikiem fotografii, ma możliwość wyświetlenia filmu. Wszystkie te elementy mogą współgrać z muzyką na żywo, jeśli pogrzebowi towarzyszy orkiestra. 

Krzysztof Petek akceptuje udział w pogrzebach stricte ateistycznych, świeckich (gdy zmarły deklarował religijność bez akceptowania któregokolwiek z kościołów) i religijnych (wówczas ogranicza się do wygłoszenia mowy). 

Wszelkie dodatkowe elementy uroczystości, jak mowy innych żałobników, czas na pieśni, odczytanie listów czy odtworzenie ulubionej muzyki zmarłego, zostaną oczywiście włączone do indywidualnego scenariusza uroczystości.  

Prowadzący

Krzysztof Petek to osoba wielu specjalizacji. 

Jako politolog, pisarz i dziennikarz, operuje językiem w sposób profesjonalny. Prowadząc niezliczone spotkania, warsztaty spotkania, nabył umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli.

Wieloletni członek Związku Literatów Polskich cyzeluje umiejętność zaskakującego, poetyckiego opisu świata. 

Jego wspomnienia o zmarłych stają się niepowtarzalnymi i niezapomnianymi oratoriami, poprzedzonymi rzetelną analizą życia zmarłego. 

Jako człowiek wysokiej kultury, potrafi współpracować z bliskimi zmarłego w najtrudniejszych chwilach. 

Krzysztof Petek przyjmuje zaproszenia do wygłaszania mów pożegnalnych na terenie całej Polski. Jedynym ograniczeniem jest czas dotarcia na miejsce uroczystości i wolny termin. 

Oto zarejestrowana mowa pogrzebowa:

Krzysztof Petek oferuje: 

  • mowę pogrzebową (pożegnalną)

  • odczytanie listu pożegnalnego zmarłego lub żałobników (osób, firm)

  • wyświetlenie fotografii związanych ze zmarłym

  • opracowanie kondolencyjnej strony internetowej poświęconej zmarłemu i utrzymanie jej przez rok (z możliwością przedłużania)

  • poprowadzenie całej ceremonii we współpracy z domem pogrzebowym

Kontakt

e-mail: orator@eurekka.pl

tel: +48 664 593 104

Usługa stanowi element oferty spółki

EUREKKA sp. z o. o.

www.eurekka.pl