top of page

Wydawnictwo
 

Wydawnictwo książek

Przyjmujemy do opracowania gotowe teksty, dokonujemy redakcji, korekt, ale pracujemy też z autorem nad powieścią od pomysłu do wydania.

Bo liczy się efekt.

Książka to

dzieło sztuki

Wydawnictwo to nie fabryka produkująca książki. Opracowanie i wydanie powieści przypomina raczej precyzyjną pracę złotnika, cyzelującego niepowtarzalne ornamenty w drogim kruszcu. Tak widzimy pracę nad redakcją, projektem typograficznym, okładką, nadzorem druku i promocją książki. 

Na zlecenie firm i osób fizycznych z najwyższa starannością pracujemy nad wydaniem książek. 

Elementami, które wejść mogą w skład zlecenia, są

 • korekta tekstu

 • redakcja tekstu (także głęboka)

 • ocena tekstu pod kątem językowym, konstrukcji fabularnej, potrzeb rynku

 • projekt graficzny okładki

 • projekt typograficzny

 • skład/ łamanie tekstu

 • przygotowanie do druku

 • zlecenie i nadzór druku

 • przygotowanie kampanii promocyjnej

 • promocja publikacji w Internecie (z opracowaniem tekstów reklamowych)

 • opracowanie i wprowadzenie na rynek e-booków

 • opracowanie i wprowadzenie na rynek audiobooków

 • sprzedaż książki w Internecie (wysyłkowa, e-booki, audiobooki)

 • na życzenie klienta świadczymy także objęte tajemnicą służbową usługi typu ghost writing (zastępstwo twórcze), przygotowując cały tekst książki. 

Redakcje

Redaktor jest recenzentem, aniołem stróżem, surowym krytykiem, pocieszającym opiekunem

i bezwzględnym malkontentem.

Dla Twojego dobra. 

Recenzje

Zlecone nam do oceny teksty traktujemy szorstko. Wskazujemy niespójności, błędy konstrukcyjne, uchybienia językowe

i sprzeczności psychologiczne.  

Książka jest 

jak dom

Można go zbudować solidnie, z materiałów trwałych,  sprawdzonych – z refleksji, wiedzy, obycia, doświadczenia i nauki. Albo zlepić z ulotnych, przypadkowych cegiełek – buty, chciejstwa, błędnych przekonań i samouwielbienia. 

By nie popaść w odmęty kiczu, warto stawiać na profesjonalistów, którzy podadzą rękę w odpowiedniej chwili. 

Realizacja

Dobry pomysł to skarb. Ale bez realizacji, skonstruowania, napisania – skarb nieodkryty. Jeśli nie możesz napisać

swojej powieści, doświadczony pisarz zrobi to dla Ciebie. 

Kontakt

[…] cóż tak czytasz, mości książę?

– Słowa, słowa, słowa...

William Shakespeare, Hamlet

62-800 Kalisz, ul. Sienkiewicza 23

tel: +48 602 680 612 

Usługa stanowi element oferty spółki

EUREKKA sp. z o. o.

www.eurekka.pl

bottom of page