Tak, zapisuję się na wyprawę. 

Wiem, że mogę zrezygnować z wyjazdu do określonego momentu (miesiąc przed wyprawą), nie ponosząc żadnych kosztów. 

ZAPISUJĘ SIĘ

Dla potrzeb zapisu podaj dane: