PROMOCYJNE SPOTKANIA AUTORSKIE – "WYCINANKA"

Wydawnictwo EUREKKA PRESS w porozumieniu z Krzysztofem Petkiem proponuje promocyjne spotkania autorskie. Biblioteki i instytucje, które dokonały zakupu książki, mogą umawiać spotkania i gry detektywistyczne dla dorosłego czytelnika na poniższych zasadach: 

akcja promocyjna

czerwiec-wrzesień 2021

1619082957.jpg
 • spotkanie zgromadzi co najmniej 40 osób dorosłych

 • zostanie przygotowane miejsce do sprzedaży książki

 • organizator przygotuje rzutnik i ekran na potrzeby prezentacji

 • informacja o spotkaniu zostanie rozpropagowana w lokalnej przestrzeni publicznej i Internecie

 • spotkanie jest bezpłatne dla bibliotek, które zakupiły co najmniej 10 egzemplarzy książki

 • pozostałe biblioteki pokrywają jedynie ryczałtowy koszt przyjazdu autora: 300 zł. (koszt standardowy: 1000 zł.)

Spotkanie trwa 1,5 do 2 godzin, łącznie z dyskusją i podpisywaniem książek. 

GRA DETEKTYWISTYCZNA

Wieczorna gra miejska stanowi opcję rozszerzenia działań promocyjnych opisanych powyżej. 

Stanowi wariację "Nocy detektywów", która prowadzona jest dla młodzieży. 

Całosć rozpoczyna spotkanie autorskie (jak wyżej), gra odbywa się później. 

Grę w formie działań promocyjnych można zamówić na poniższych zasadach: 

 • spotkanie poprzedzające grę zgromadzi co najmniej 40 osób dorosłych

 • zostanie przygotowane miejsce do sprzedaży książki

 • organizator przygotuje rzutnik i ekran na potrzeby prezentacji

 • informacja o spotkaniu i grze zostanie rozpropagowana w lokalnej przestrzeni publicznej i Internecie

 • gra jest bezpłatna dla bibliotek, które zakupiły co najmniej 12 egzemplarzy książki

 • pozostałe biblioteki pokrywają jedynie ryczałtowy koszt organizacji gry i przyjazdu autora: 500 zł. (koszt standardowy: 3000 zł.)

scenariusz gry

18.00 - otwarte dla wszystkich dorosłych (lub prawie dorosłych) spotkanie autorskie z prezentacją multimedialną, dyskusją i podpisywanie książki
19.00 - stworzenie grup detektywów na potrzeby gry, omówienie celów śledztwa
19.30 - start gry, wręczenie losowo wybranych listów startowych
22.00 - zakończenie gry, zamknięcie sztabu akcji

Gra zasadzać się będzie na pokonywaniu kolejnych przeszkód: znajdowaniu miejsc w terenie, odszukiwaniu ukrytych danych w Internecie, deszyfracji specjalnego numeru telefonu i uzyskiwaniu informacji po podaniu hasła, znalezieniu ukrytych listów, planów, map i wskazówek w samej bibliotece. Dojść do celu może każdy - a nagrodą jest legendarny pierścień lub kolorowa perła, zależnie od legendy, którą zastosujemy. 
Każdy, kto w określonym terminie pokona detektywistyczną ścieżkę i wróci z kodem do biblioteki/sztabu akcji, otrzyma nagrodę. 

Scenariusz szczegółowy opracowywany jest indywidualnie. 

terminy, pierwszeństwo

Ilość i terminy promocyjnych spotkań i gier uzależniona jest od autorskiego kalendarza. Odbędzie się do sześciu spotkań/gier promocyjnych w miesiącu. 

W celu ustalenia szczegółów, należy zwrócić się bezpośrednio do autora: krzysztof.petek@gmail.com

Pierwszeństwo rezerwacji mają instytucje, które zamówiły więcej książek.